Các nhà đầu tư Mỹ rút lui khỏi Trung Quốc

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, Wall Street đã kết luận rằng các khoản đầu tư danh mục vào Trung Quốc là một sự đánh đổi tồi.