Bất chấp nỗi sợ suy thoái, Hoa Kỳ bổ sung 372,000 việc làm trong tháng Sáu, vượt các ước tính