Bệnh nhân sắp qua đời vì COVID-19 hồi phục sau khi được phép điều trị bằng Ivermectin