Một bệnh viện cho phép dùng ivermectin cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch sau khi bị tòa án khiển trách