Thẩm phán Ohio lệnh cho bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 thở máy bằng ivermectin