Kính viễn vọng Webb chụp được 19 thiên hà xoắn ốc, tiết lộ quá trình hằng tinh diễn hóa