Bị bão thổi tới đảo hoang, các thợ lặn tình cờ phát hiện chiếc máy tính lâu đời nhất