Bị đơn sự kiện ngày 06/01 tự sát, chết vì ‘quá đau buồn’