Luật sư: ‘Không có lý do hợp lệ’ để giữ lại hơn 14,000 giờ cảnh quay video ngày 06/01