Video cho thấy cô Babbitt đã cố ngăn chặn cuộc tấn công vào Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ hôm 06/01