Bị ma quỷ mê hoặc nảy sinh ý nghĩ hão huyền: Mua chức quan Âm Phủ để được phú quý ở cõi âm