Bìa sách màu xanh ngọc lục bảo xuất bản vào thế kỷ 19 được phát hiện có chứa chất độc asen