Một thử nghiệm cho thấy xe hơi NIO gửi 90% dữ liệu về Trung Quốc