Biên bản FOMC tháng Bảy: Fed vẫn không thấy bằng chứng về việc giảm áp lực lạm phát