Biên bản họp: Hệ thống Dự trữ Liên bang lo ngại về lạm phát gia tăng

Một số quan chức Fed cho rằng việc tiến hành tăng lãi suất có thể là hành động phù hợp.