Nghiên cứu: Lạm phát làm xói mòn tài sản của các gia đình Mỹ dưới thời Tổng thống Biden

Chi phí sinh hoạt tiếp tục ăn mòn bữa trưa của người Mỹ.