Biện lý Quận Fulton cáo buộc Dân biểu Jordan can thiệp, cản trở vụ truy tố ông Trump