Ông Trump gọi báo cáo của đại bồi thẩm đoàn Georgia về đề nghị buộc tội những đồng minh của ông là ‘cuộc săn phù thủy’