Biện lý Quận Manhattan tìm kiếm lệnh bịt miệng cựu TT Trump

Các công tố viên lập luận rằng một số tòa án khác đã giữ nguyên các án lệnh tương tự.