Biến thể Delta tiếp tục lan rộng, tấn công vào Quảng Châu