Binance phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ khi bị phát hiện các giao dịch bí ẩn trị giá 22 ngàn tỷ USD