Bing của Microsoft kiểm duyệt tên tiếng Trung nhạy cảm về chính trị trong các tìm kiếm ở Hoa Kỳ