Bing không hiện kết quả tìm kiếm bức hình ‘người chặn xe tăng’ do lỗi con người