Bình phẩm sách: ‘Cách để trở thành một người nông dân: Hướng dẫn của người xưa về công việc đồng áng’