Bình phẩm sách: ‘Tiếng Gõ Vang Của Máy Đánh Chữ: Nhớ Về Nghề Báo’