Bộ lạc ‘Arian’ tuyệt vời ở Pakistan như đưa nhiếp ảnh gia trở về năm ‘2000 TCN’