Bộ Năng lượng nỗ lực thúc đẩy việc ban hành quy định dành cho bếp gas và lò nướng