Thống đốc Tennessee ký luật chặn các lệnh cấm địa phương đối với bếp gas