Chính phủ TT Biden thay đổi quy định về bếp gas sau nhiều tháng đàm phán

Quy định mới có những thay đổi đáng kể so với quy định ban đầu với nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng và tính linh hoạt cho nhà sản xuất.