HOA THỊNH ĐỐN — Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết bộ đã phê chuẩn chín kế hoạch cấp tiểu bang cho Sáng Kiến ​​Tín Dụng Doanh Nghiệp Nhỏ Tiểu Bang (SSBCI) trị giá 940 triệu USD, nâng tổng số tiền đã chấp thuận theo chương trình đầu tư mạo hiểm phục hồi COVID-19 này lên 1.5 tỷ USD.

Chương trình SSBCI trị giá 10 tỷ USD nhằm giải quyết tình trạng thiếu vốn cho các công ty khởi nghiệp mới và việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ khác, đặc biệt là ở các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, bằng cách thu hút 10 USD đầu tư tư nhân cho mỗi 1 USD tài trợ của người đóng thuế. Việc đó đã được ủy quyền lại và mở rộng như một phần của Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ trị giá 1.9 ngàn tỷ USD năm ngoái.

Những kế hoạch được phê chuẩn của tiểu bang được công bố hôm 18/07 gồm nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm, chương trình khuyến khích nhận khoản vay, bảo lãnh khoản vay, chương trình hỗ trợ tài sản thế chấp, và bảo hiểm danh mục đầu tư để giúp các công ty nhỏ và doanh nhân dễ tiếp cận vốn hơn.

Connecticut đã được phê chuẩn với số tiền lên tới 119.4 triệu USD để khởi động hai quỹ đầu tư mạo hiểm mới hỗ trợ các doanh nhân có “nguồn gốc đa dạng và bị thiệt thòi” và quỹ công nghệ khí hậu dành cho “năng lượng sạch, sản xuất an toàn với môi trường, và khả năng chống chịu với khí hậu.”

Pennsylvania được phê duyệt lên đến 267.8 triệu USD, Alabama lên tới 111 triệu USD, South Carolina lên đến 101.3 triệu USD, Indiana lên đến 99.1 triệu USD, Maine lên đến 62.2 triệu USD, New Hampshire lên đến 61.5 triệu USD, South Dakota với tối đa đến 60 triệu USD, và Vermont lên tới 57.9 triệu USD.

Các khoản tiền được phát hành theo từng đợt, với mỗi lần giải ngân tiếp theo phụ thuộc vào việc đáp ứng các mục tiêu hoạt động từ các khoản tiền trước đó.

Một quan chức Bộ Ngân khố nói rằng hiện đã có một “danh mục mạnh mẽ” thêm các kế hoạch bổ sung của các tiểu bang sắp được phê chuẩn và Bộ Ngân khố hy vọng sẽ hoàn tất việc xem xét tất cả các đơn đăng ký của các tiểu bang vào cuối mùa hè.

Vân Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: