Lạm phát tăng vọt, Ngân hàng Trung ương Âu Châu quyết định tăng lãi suất vượt ngoài dự báo