Bộ Ngân khố Hoa Kỳ sẵn sàng phát hành 1 ngàn tỷ USD Công khố phiếu sau thỏa thuận về mức trần nợ