Hoa Kỳ: Fed giữ nguyên lãi suất, để ngỏ khả năng về nhiều đợt tăng hơn trong năm 2023