Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Bắc Kinh không phản hồi lời mời gia nhập liên minh chống ma túy toàn cầu