Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành cảnh báo du lịch đối với địa điểm du lịch nổi tiếng ở Mexico