Maldives cấm người mang hộ chiếu Israel nhập cảnh vào nước họ vì cuộc chiến tranh đang diễn ra

Tổng cộng 528 công dân Israel đã đến thăm Maldives trong 4 tháng đầu năm nay, giảm từ mức 4,644 trong cùng thời kỳ năm 2023.