Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Nga giành được lãnh thổ ở Ukraine

‘Nếu hành vi vi phạm của Nga vẫn tiếp diễn và họ giành được lãnh thổ ở Ukraine, thì điều đó sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu.’