Nga tuyên bố tấn công vũ khí do phương Tây cung cấp trong bối cảnh Hoa Kỳ phê chuẩn viện trợ mới cho Ukraine

Với đạn dược tầm xa hiện đang hướng tới Kyiv, Moscow khôi phục kế hoạch trước đó nhằm xây dựng ‘vùng đệm’ giữa các vùng lãnh thổ tham chiến.