Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chưa có quyết định về việc liệu có mời Hồng Kông tham dự APEC

Hôm 13/06, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố lá thư mời là một sai sót. Bộ cho hay, ‘Chưa có quyết định nào về việc mời tham dự’