Bộ Ngoại giao: Hoa Kỳ ‘sát cánh’ cùng Pháp Luân Công 24 năm kể từ khi cuộc bức hại của ĐCSTQ bắt đầu