Các nghị viên Canada lên tiếng: Lời chứng của nạn nhân đang hấp hối cho thấy nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn