Bộ Nội vụ Vương quốc Anh: ‘Chúng tôi sẽ duy trì cam kết đạo đức và lịch sử đối với người Hồng Kông’