Mức độ tự do của Hồng Kông tiếp tục suy giảm, chỉ đạt 42 trên 100 điểm