Bộ phim ‘A Good Cop’ của NTD sẽ ra mắt vào Chủ Nhật ngày 05 tháng 12