Bộ phim của Epoch Times bóc trần những câu chuyện có thật chưa kể về phong trào chuyển giới trong giới trẻ ra mắt ở New York