Bộ phim ‘Trường Xuân’ nhận được giải thưởng điện ảnh hàng đầu mặc cho sự can thiệp của ĐCSTQ