Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas: Hoa Kỳ đang đàm phán với Trung Quốc về việc trục xuất công dân Trung Quốc

Cục Quan thuế và Bảo vệ Biên giới đã bắt gặp hơn 52,000 công dân Trung Quốc dọc biên giới phía bắc và phía nam Hoa Kỳ trong năm tài khóa 2023.