Bộ trưởng DHS: Có tới 12,000 người nhập cư Haiti bất hợp pháp được thả vào Hoa Kỳ trong những ngày gần đây