Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ: Các quan chức Mỹ đang làm việc để bảo đảm ‘sự lây lan không thể xảy ra’ sau cuộc khủng hoảng SVB