Bộ trưởng Ngân khố: ‘Tôi nghĩ tôi đã sai’ và ‘không hiểu hết’ về lạm phát